> Tags > แคลเซียม

Post about "แคลเซียม"

ข้อควรระวังในการดื่มกาแฟ

January 15, 2014 Category :สุขภาพ Off

สายตาเอียงหลายคนชอบดื่มกาแฟในทุกเช้า และระหว่างวันโดยเฉพาะหนุ่มสาวในวัยทำงาน แต่จะให้ดีเราควรดื่มกาแฟให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายกันด้วย และควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่เป็นผลเสียแก่ร่างกาย เช่น

  1. ไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละ 2 แก้ว เพราะจะเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
  2. ไม่ควรดื่มกาแฟตอนก่อนนอน เพราะกาแฟมีคาเฟอีนที่มีส่วนในการกระตุ้นการทำงานของหัวใจ จะทำให้เกิดอาการนอนหลับ
  3. มีผลการวิจัยระบุว่าถ้าดื่มกาแฟเป็นประจำจะทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมมากกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรดื่มนมควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มแคลเซียมให้แก่ร่างกาย

,